Stoomzuiger defect? SAMUDO helpt u verder.

Is uw stoomzuiger defect? Voor reparatie van uw stoomzuiger kunt u vanzelfsprekend ook bij SAMUDO terecht. Dit voor het merk Maxima. Heeft u ooit elders een stoomzuiger van dit merk aangeschaft? Is deze stoomzuiger defect? Dan kunnen wij u misschien helpen. Zowel voor algehele reparaties als levering van onderdelen. Wilt u een reparatie aanvragen, doe dit dan via het aanvraagformulier voor reparatie.

Wij hanteren wat betreft de stoomzuigers 2 procedures waarbij wij onderscheid maken tussen de apparaten die door SAMUDO zijn geleverd en de apparaten die elders zijn aangeschaft. Voor beide procedures is het verpakken van het apparaat een uiterst belangrijk onderdeel in de procedure. Lees het deel “Verpakken en versturen van een apparaat” dus aandachtig door!

De algemene verkoopvoorwaarden van SAMUDO zijn van toepassing.

In verband met garantieaansprakelijkheid en vanwege het waarborgen het CE en TüV keurmerk wat direct gerelateerd is aan de veiligheid van onze apparaten wordt de reparatie van stoomzuigers uitgevoerd in de werkplaats van onze bedrijfspartner. In sommige gevallen wordt de reparatie uitgevoerd bij SAMUDO waardoor uw apparaat minder lang weg is. Op basis van de informatie die wij van u ontvangen kunnen wij dit beoordelen.

Alle communicatie verloopt om deze reden via SAMUDO.

Verpakken en versturen van een apparaat – LEES DIT GOED!

Uw stoomzuiger is al defect wat al vervelend is. Voor de reparatie van de stoomzuiger is het belangrijk dat het apparaat tijdens het transport  niet nóg verder stuk gaat. Het is om deze reden dan ook zéér belangrijk dat u het apparaat zorgvuldig verpakt én dat u het apparaat geheel leegt alvorens het te verzenden. Wanneer namelijk water uit het apparaat zou komen, zou de doos nat kunnen worden waardoor deze zijn sterkte verliest. Lees dus onderstaande goed door!
Wij willen u erop wijzen dat SAMUDO niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor transportschade die ontstaat tijdens het transport van de klant naar onze werkplaats of die van onze bedrijfspartner en retour. U kunt hier bij de meeste pakketdiensten het pakket overigens tegen verzekeren.

Leeg het apparaat dus volledig alvorens u het apparaat inpakt!

Verwijder dus al het water uit alle bijvultanks én ketel indien mogelijk. Heeft u vragen? Neem dan even telefonisch contact met ons op voor ondersteuning.

Verpakken in een degelijke verzenddoos!

Het apparaat werd bij de aanschaf verpakt in een vaak bruine verzenddoos. Deze doos was dus geschikt om te verzenden. Mogelijk heeft u deze doos niet meer in uw bezit en moet u een doos aanschaffen. Verpak het apparaat in ieder geval in een doos die groot genoeg is, d.w.z. groot genoeg voor een apparaat wat in een deken gewikkeld is. Vaak kunt u bij een bouwmarkt een geschikte en stabiele verzenddoos verkrijgen. Lukt het niet? Maak dan een afspraak in onze showroom en wij versturen het apparaat voor u. Eventuele transportkosten naar de werkplaats worden dan achteraf gefactureerd.

Verpak het apparaat zo goed mogelijk! Overkill bestaat niet….

Wij adviseren het apparaat als volgt in te pakken in de verzenddoos:

 • Verstuur alleen het apparaat, dus geen slang en/of toebehoren!
 • Wikkel het apparaat volledig in bijvoorbeeld een oud deken, dekbed of slaapzak.
 • Leg een oud kussen op de bodem van de doos onder het apparaat zodat de wieltjes van het vuilwaterreservoir niet de bodem kunnen raken tijdens transport.
 • Leg een oud kussen op het apparaat zodat ook de bovenzijde beschermd is gedurende het transport.

Vanzelfsprekend worden dekens en kussens weer met uw gerepareerd apparaat retour gestuurd.
Gebruik geen polystyreen, houtwol of losse verpakking chips.

Als u het apparaat in het deken gewikkeld heeft en op een kussen in de doos geplaatst heeft moet hij rondom vast zitten. Idem voor de bovenzijde die u ook goed afdekt met een kussen of deken. Het apparaat mag dus niet los in de doos verstuurd worden! Bij de pakketdiensten geldt als vuistregel dat pakketten ca. 80 cm moeten kunnen vallen zonder dat de inhoud beschadigd raakt. (hoogteverschil transportbanden).

Wij moeten u als klant hierop wijzen omdat onze afdeling reparatie met enige regelmaat verpakkingen ontvangt waarbij je afvraagt hoe het goed heeft kúnnen gaan. Waarschijnlijk met geluk maar dat geluk is een toevalligheid.

Procedure 1. Het apparaat is geleverd door SAMUDO

Uw stoomzuiger defect en gekocht bij SAMUDO? Dat biedt wel voordelen. Tot 6 maanden na factuurdatum zijn transportkosten voor rekening van onze bedrijfspartner  indien het mankement binnen de garantie valt. Aanspraak op garantie is alleen mogelijk indien het apparaat is geleverd door SAMUDO.
Onze bedrijfspartner zal altijd beoordelen of voor het mankement aanspraak kan worden gemaakt op de garantie. Meerdere mankementen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door het niet frequent ontkalken of door onzorgvuldig gebruik van de apparatuur.

Voor onderzoekskosten aan een apparaat wat door SAMUDO is geleverd maar wat buiten de standaard garantieperiode van 2 of 3 jaar valt wordt een standaard tarief van €45,00 exclusief verzendkosten, exclusief BTW, gehanteerd. Bij het verzenden van het apparaat naar onze bedrijfspartner  gaat klant akkoord om deze onderzoekskosten te betalen binnen de gestelde betalingstermijn. Deze kosten vervallen indien:

 • de klant besluit om de reparatie uit te laten voeren
 • de klant vanwege te hoge reparatiekosten besluit om de reparatie niet uit te laten voeren maar overgaat op de aanschaf van een nieuw apparaat te leveren door SAMUDO.
 • de klant aanspraak kan maken op de aanvullende garantie van 8 jaar op de drukketel.

In alle andere gevallen zal klant altijd een factuur ontvangen van €45,00 exclusief btw. Tevens krijgt klant de verzendkosten voor retourzending gefactureerd.

Workflow

 • De klant meldt het mankement via het reparatie aanvraagformulier op de website van SAMUDO.
 • De klant ontvangt vanuit het systeem een bevestiging van de reparatie aanvraag die door de klant afgedrukt en ondertekend dient te worden. Dit ondertekende aanvraagformulier dient met het apparaat mee te worden gestuurd.
 • SAMUDO neemt binnen 24-48 uur, uitzonderingen daar gelaten contact met de klant op waar het apparaat heen kan worden gestuurd, dit is afhankelijk van het type, model en het mankement waarvan sprake is.
 • Maak altijd foto’s van het apparaat voordat u hem verstuurd, dit in het geval van transportschade.
 • Binnen de 6 maanden na datum aanschaf wordt het apparaat door onze bedrijfspartner op het bovenstaande adres afgehaald. Buiten deze 6 maanden (met uitzonderingen daargelaten) stuurt de klant het apparaat op naar het adres wat SAMUDO per e-mail heeft opgeven.
 • Indien de klant niet meer in bezit is van de oorspronkelijke verpakking dient het apparaat verstuurd te worden in een verpakking die het apparaat voldoende beschermd om de kans op transportschade te minimaliseren. Het is belangrijk dat al het water uit het apparaat verwijderd is. Dus zowel uit de bijvultanks als de ketel. Het apparaat moet goed beschermd verpakt worden in een doos die daarvoor ook sterk genoeg is.
 • Verpak het apparaat liefst zoals hierboven beschreven met dekens en kussen….
 • Denk ook aan het getekende aanvraag formulier voor reparaties wat u als het goed is per e-mail heeft ontvangen, vervolgens heeft afgedrukt en ondertekend. Dit moet worden meegestuurd.
 • De klant brengt SAMUDO op de hoogte dat het apparaat verstuurd is.
 • Na ontvangst op adres van onze bedrijfspartner  wordt het apparaat door onze bedrijfspartner geïnspecteerd en zullen mankementen aan het apparaat die niet door de klant zijn omschreven worden teruggekoppeld aan SAMUDO die vervolgens de klant op de hoogte brengt. Deze stap i.v.m. mogelijke transportschade. Foto’s van het apparaat zijn van belang om mogelijke transportschade op de transporteur te kunnen verhalen.
 • Indien aanspraak op de garantie kan worden gemaakt zal het apparaat door de bedrijfspartner gerepareerd worden en vervolgens zo snel mogelijk naar de klant teruggestuurd worden. Transportkosten die de klant gemaakt heeft zullen in een garantiegeval worden vergoed op basis van de transportkosten die gelden indien het apparaat via de webwinkel van SAMUDO besteld wordt.
 • Indien het mankement buiten de garantie valt zal een kostenraming van de reparatie worden gemaakt en zal dit door SAMUDO of bedrijfspartner per e-mail teruggekoppeld worden aan de klant.
 • De klant dient binnen 4 weken te reageren of hij de reparatie al dan niet uit wil laten voeren.

Bij akkoord:

 • Nadat de klant per e-mail een akkoord heeft gegeven voor reparatie wordt door SAMUDO of bedrijfspartner een factuur opgesteld en per e-mail verstuurd naar de klant.
 • Nadat de betaling van deze factuur door SAMUDO of bedrijfspartner ontvangen is zal gestart worden met de reparatie van het apparaat en zal het apparaat zo snel mogelijk terug gezonden worden naar de klant.
 • De garantie op de reparatie bedraagt 6 maanden.

Bij géén akkoord:

 • Indien de klant om wat voor reden dan ook besluit om de reparatie niet uit te laten voeren zal het apparaat retour worden gezonden. De klant dient dan wel de onderzoekskosten als de transportkosten voor retourzending voldaan te hebben waarvoor de klant een factuur zal ontvangen. Indien de factuur niet binnen 4 weken is voldaan (uitzondering daargelaten) zal het apparaat onder rembours retour gezonden wat in de regel kostbaarder is dan de transportkosten en onderzoekskosten die wij standaard hanteren. De klant is bij een rembourszending zelf verantwoordelijk voor terugname van het apparaat.

Procedure 2. Het apparaat is elders aangeschaft

Uw stoomzuiger defect maar u heeft hem ergens anders gekocht of van iemand over genomen? Is het merk van een van bovenstaande producenten, dan kunnen wij u waarschijnlijk verder helpen. Voor onderzoekskosten aan een apparaat wat niet door SAMUDO is geleverd wordt een standaard tarief van €45,00 exclusief verzendkosten, exclusief BTW, gehanteerd. Bij het verzenden van het apparaat naar onze bedrijfspartner gaat klant akkoord om deze onderzoekskosten te betalen binnen de gestelde betalingstermijn. Deze kosten vervallen indien:

 • de klant besluit om de reparatie uit te laten voeren
 • de klant vanwege te hoge reparatiekosten besluit om de reparatie niet uit te laten voeren maar overgaat op de aanschaf van een nieuw apparaat te leveren door SAMUDO.

In alle andere gevallen zal klant altijd een factuur ontvangen van €45,00 exclusief btw. Tevens krijgt klant de verzendkosten voor retourzending gefactureerd.

Workflow

 • De klant meldt het mankement via het aanvraagformulier op de website van SAMUDO.
 • De klant ontvangt vanuit het systeem een bevestiging van de reparatie aanvraag die door de klant afgedrukt en ondertekend dient te worden. Dit ondertekende aanvraagformulier dient met het apparaat mee te worden gestuurd.
 • SAMUDO neemt binnen 24-48 uur, uitzonderingen daar gelaten contact met de klant op waar het apparaat heen kan worden gestuurd, dit is afhankelijk van het type, model en het mankement waarvan sprake is.
 • Maak altijd foto’s van het apparaat voordat u hem verstuurd, dit in het geval van transportschade
 • De klant stuurt het defecte apparaat inclusief een kopie van de aanschafnota en het getekende aanvraagformulier in de oorspronkelijke verpakking op eigen kosten en verantwoordelijkheid naar het adres wat SAMUDO eerder heeft opgegeven.
 • Indien de klant niet meer in bezit is van de oorspronkelijke verpakking dient het apparaat verstuurd te worden in een verpakking die het apparaat voldoende beschermd om de kans op transportschade te minimaliseren. Het is belangrijk dat al het water uit het apparaat verwijderd is. Dus zowel uit de bijvultanks als de ketel. Het apparaat moet goed beschermd verpakt worden in een doos die daarvoor ook sterk genoeg is.
 • Verpak het apparaat liefst zoals hierboven beschreven met dekens en kussen….
 • Denk ook aan het getekende aanvraag formulier voor reparaties wat u als het goed is per e-mail heeft ontvangen, vervolgens heeft afgedrukt en ondertekend. Dit moet worden meegestuurd.
 • De klant brengt SAMUDO op de hoogte dat het apparaat verstuurd is.
 • Na ontvangst op adres van onze bedrijfspartner wordt het apparaat door onze bedrijfspartner  geïnspecteerd en zullen mankementen aan het apparaat die niet door de klant zijn omschreven worden teruggekoppeld aan SAMUDO die vervolgens de klant op de hoogte brengt. Deze stap i.v.m. mogelijke transportschade. Foto’s van het apparaat zijn van belang om mogelijke transportschade op de transporteur te kunnen verhalen.
 • Indien op het formulier alleen om een prijsopgave is gevraagd zal een kostenraming van de reparatie worden gemaakt en deze zal door SAMUDO of  bedrijfspartner per e-mail teruggekoppeld worden aan de klant. Dit is ook het geval indien de kosten hoger dan €150 uitvallen en de klant voor deze optie heeft gekozen.
 • De klant dient binnen 4 weken te reageren of hij de reparatie al dan niet uit wil laten voeren.
 • Heeft de klant gekozen voor de optie om reparatie direct uit te voeren bij totaalbedrag kleiner dan € 150, en dit is het geval, dan wordt de reparatie direct gestart en ontvangt de klant de factuur voor betaling.

Bij akkoord:

 • Nadat de klant per e-mail een akkoord heeft gegeven voor reparatie wordt door SAMUDO of bedrijfspartner een factuur opgesteld en per e-mail verstuurd naar de klant.
 • Nadat de betaling van deze factuur door SAMUDO of bedrijfspartner ontvangen is zal gestart worden met de reparatie van het apparaat en zal het apparaat zo snel mogelijk terug gezonden worden naar de klant.
 • De garantie op de reparatie bedraagt 6 maanden.

Bij géén akkoord:

 • Indien de klant om wat voor reden dan ook besluit om de reparatie niet uit te laten voeren zal het apparaat retour worden gezonden. De klant dient dan wel de onderzoekskosten als de transportkosten voor retourzending voldaan te hebben waarvoor de klant een factuur zal ontvangen. Indien de factuur niet binnen 4 weken is voldaan (uitzondering daargelaten) zal het apparaat onder rembours retour gezonden wat in de regel kostbaarder is dan de transportkosten en onderzoekskosten die wij standaard hanteren. De klant is bij een rembourszending zelf verantwoordelijk voor terugname van het apparaat.