Fabrieksgarantie & Aanvullende Garantie

U schaft een stoomzuiger of stofzuiger aan en wilt vanzelfsprekend weten wat “garantie” betekent. Bij aanschaf van een apparaat bij SAMUDO krijgt u vanuit de leverancier standaard uitgebreide garantie op stoomzuigers, d.w.z. buiten de standaard fabrieksgarantie om. Op de stofzuigers is de standaard fabrieksgarantie van toepassing. Lees hieronder meer hierover. Hetzelfde geldt voor transportkosten in geval van garantie-issues. Tevredenheid staat bij ons voorop, daar hoort een garantie bij. Wij staan achter onze producten en dat bewijzen wij door het vertrouwen wat wij durven uit te stralen met deze aanvullende garantie.

“SAMUDO kwaliteit resulteert in aanvullende garantie”

De algemene voorwaarden van SAMUDO zijn van toepassing.

Belangrijk: Laat onderhoud of reparatie alleen door de door ons geautoriseerde vakmensen uitvoeren. Bij ingreep door derden is de garantie verloren.  Bewaar de verpakking indien het apparaat in de toekomst voor reparatie moet worden verzonden naar SAMUDO of de centrale werkplaats van onze leverancier.

Fabrieksgarantie

Onze apparaten zijn geproduceerd volgens de meest moderne fabricagemethoden en onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. De producent verleent 24 maanden fabrieksgarantie op alle stoomzuigers vanaf de datum van levering indien kan worden aangetoond dat het een materiaal-of fabricagefout betreft en na constatering van het gebrek de klacht via het aanvraagformulier aan ons wordt gemeld. De SAMUDO procedure – Reparatie van stoomzuigers treedt vanaf dat moment in werking. Binnen de eerste 6 maanden zijn de transportkosten van de retourzending voor rekening van onze leverancier, daarna neemt de koper de verzendkosten voor zijn rekening. De garantie is niet overdraagbaar aan derden, met uitzondering indien dit uitdrukkelijk door SAMUDO schriftelijk is bevestigd. Om misverstanden te voorkomen, adviseren wij om bij een schadegeval altijd in contact te treden met SAMUDO door het aanvraagformulier voor reparatie volledig in te vullen.

Uitgesloten van de garantie

Onjuist gebruik van het apparaat, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, optredende schoonheidsfoutjes (kleur) die de functie van het apparaat niet beïnvloeden en andere mankementen waaronder waarvan de oorzaak niet naar de producent of leverancier te herleiden valt. Onder deze garantie valt geen “breukschade”, die niet te wijten is aan productie- of fabricagefouten. Ook onderdelen onderhevig aan gebruikelijk slijtage zoals zoals borstels, enzovoorts. zoals overal gebruikelijk zijn uitgesloten van de fabrieksgarantie / aanvullende garantie. SAMUDO is niet aansprakelijk voor vervolgschade die aan derden of de koper ontstaat. Deze garantie geldt alleen voor de landen waaraan SAMUDO haar producten levert.

Aanvullende garantie op stoomzuigers

Voor al onze stoomzuigers geldt vanuit onze leverancier standaard een verlenging van de garantie op de drukketel en het warmte element van 8 jaar vanaf de datum van levering in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.  Deze aanvullende garantie dekt altijd alleen de kosten van materialen, niet de arbeidskosten.
Alleen de oorspronkelijke koper kan aanspraak maken op deze uitbreiding op de standaard garantie, deze is dus niet overdraagbaar aan derden.

De aanspraak op uitbreiding van de standaard garantie vervalt, indien de nodige zorgvuldigheid bij het gebruik van de drukketel niet in acht is genomen. Voorbeelden:

– Het niet frequent ontkalken volgens de procedure die voor uw stoomzuiger van toepassing is.
– De drukketel met andere vloeistoffen dan water vullen.
– Enzovoorts.

Om het verlies van aanspraak op deze aanvullend garantie te voorkomen, raden wij aan om alleen de door ons geteste producten te gebruiken die via onze webshop besteld kunnen worden.

Aanvullende garantie op SIRENA (Per 1-1-2021 niet meer in assortiment SAMUDO)

De SIRENA  wordt aanvankelijk gedekt door een garantie van 3 jaar. Daarnaast ontvangen alle eerste eigenaars een aanvullende garantie op de hardware-onderdelen van de high-performance motor, de motor zelf en de elektronica van nog eens 7 jaar. Dit is buitengewoon en laat zien hoeveel vertrouwen wij hebben in de SIRENA.

De garantieafwikkeling neemt onze leverancier Protrend GmbH (officieel verdeler van Sirena) over voor alle apparaten verkocht via SAMUDO, partner van Protrend GmbH, voor de garantieverlener:

Sirena Inc.
5459 Canotek Rd
Ottawa, ON, K1J 9M3
Canada

Heeft u een probleem met het apparaat wat u bij ons heeft aangeschaft en wenst aanspraak te maken op de garantie vul dan het aanvraagformulier in.

Naast de uitgebreide productinformatie die op onze website te vinden is, kunt u voor aanvullende informatie via het contactformulier contact met ons opnemen.
Wij zijn alle dagen van de week telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 20:00 uur op het telefoonnummer +31 (0)6 213 956 29 of +31 (0)492 475 529.